GLS-B20激光测距传感器
    发布时间: 2019-08-21 14:37    

GLS-B20 是我司面向工业自动化推出的一款激光测距产品。该产品具有测量量程远可选 10/20米量程的激光头,测量速度快100Hz,简单易用开关量输出,配置灵活(报警触发和解除距离用户可以通过我司提供的上位机软件自行设定)。

一、主要特点

           Ø  测量量程远可选 10/20米量程的激光头
         Ø       测量速度快
100Hz,简单易用开关量输出
         Ø       配置灵活(报警触发和解除距离用户可以通过我司提供的上位机软件自行设定


二、应用

   Ø     铁路路基塌方检测
   Ø     无人车间机器人防撞
         Ø     智能仓储AGV小车防撞
         Ø     自动化流水线轨道车防撞